Формуляр за отказ/рекламация

ЗАЯВКА ЗА РЕКЛАМАЦИЯ НА ПРОДУКТ
Номер:......................................Дата:.......................................

1.Имена наклиент:…………………………………………………………………………………………….
2.Телефонен номер: …………………………………………………………………………………………
3.Продукт,за който се предявява рекламация: ……………………………………………………………………………………………………………………………
4.Претенция на клиента (загради)  – замяна / поправка / възстановяване на сумата
5. Датa на покупка: …………………………………………………………………………………………….
Място на покупка(загради): офис София

Начин на плащане(загради): В брой / по банков път


  1. Информация за обстоятелствата, при които е възникнал дефекта на продукта:

  2. Точно описание на претенцията (какво точно по закупеният продукт не отговаря на гаранцията за съотвествието му при покупка):

 

 

  1. Име на титуляр по банковa сметка и IBAN (при необходимост от възстановяване на сума):

Имена:…………………………………………………………………………………………………………………
IBAN:…………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Необходими приложения:
1. Снимки на повреденият продукт за рекламация.
2. Документи, доказващи покупката – касова бележка, фактура или разписка за платен пощенски превод.
3. Документи, доказващи датата и мястото на монтаж на продукта във велосипеден сервиз:
Всички горепосочени данни и снимки следва да се изпратят на rmaniabikes@gmail.com
Искането за рекламация се разглежда до 30 дни от датата на входане на мейл или на място в магазин.

Номерът в протокола следва да съответства на поредния номер в регистъра на предявените рекламации. Екземпляр от настоящият документ се дава на клиента и следва да послужи като уведомление за входирана рекламация, съгласно чл. 127 ал. 3 от Закон за защита на потребителите.

Представител на „Ермания Байкс ЕООД“ ЕООД  (имена, подпис):………………………………………………………………


Потребител, завеждащ рекламация на стока (имена, подпис):…………………………………………………………….