РАЗМЕР РАМКА - XL

Правилният размер на велосипед зависи от измерванията на тялото ви, особено от ръста и дъжината на краката измерени от петата до чатала. Също така от стила на каране и личните предпочитания за управление на велосипеда.

Когато избирате размер XL планински велосипед, важно е да вземете предвид няколко фактора, освен размера на рамката.

Дъжина на крайник и ръст. Обикновено карачи с ръст между 6'1" (185 см.) до 6'4" (193 см.) може да предпочетат палнински велосипед с размер рамка М. Това обаче може да варира значително между производителите и конкретните модели велосипеди, затова измерването на дължината на крайника е от решаващо значение. В идеалния случай трябва да може да пъхнете 3 пръста или да има около 5-6 см. между чатала и горната тръба на велосипеда, когато сте стъпили с плоски крака на земята.

Ако сте на ръба на даден размер по правило се избира по-малкият. Тоест ако ръстът ви е 185 см., а препоръчителният ръст за рамката е от 185 до 195 см. то трябва да изберете по-малък размер рамка.

Най-добрият сценарий е ако сте в средата на препоръчителният ръст за рамката. Тоест ако препоръчителният ръст за рамката е между 185-195, а вашият ръст е 188-193 см.

Възможно е някой от размерите на рамките да се припокриват с вашият ръст, т.е. да са между L и XL размер. Тоест, ако вашият ръст е 185 см. може да разгледате и велосипедите описани с рамка L.

Подреди по