ВЪТРЕШНИ СКОРОСТИ - NEXUS, ALFINE

Вътрешните скорости са издръжлива и ефективна скоростна система защитена от атмосферни условия, прах, кал и други замърсители, лесна за поддръжка и с огромен ресурс.

Особеното при нея е, че за смяната на скоростите не е необходимо въртеливо движение, т.е. без значение на коя скорост сме паркирали велосипеда, винаги може да тръгнем на най-леката или която си пожелаем.

Подреди по