Гаранция

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОТ RMANIABIKES.COM 

"Ермания Байкс" ЕООД, ЕИК 206641659,  по-нататък наричан “Търговецът, е обвързан от законовата гаранция, предоставена на потребителите от Закона за защита на потребителите,  съгласно която търговецът отговаря за всяко несъответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112 – 115 от Закона за защита на потребителите.

Допълнителната търговска гаранция се поема от Търговеца към потребителя в допълнение на законово установената гаранция и не засяга правата, сроковете и условията, които Законът за защита на потребителя предоставя. 

 1. Общи разпоредби
  1. Гаранционните сроковете, предоставяни от допълнителната търговска гаранция, наричани по-нататък „Гаранционни срокове“, се отбелязват в настоящия документ. Ако за част/елемент на стоката са приложими специални срокове или условия, те се посочват изрично.
  2. Гаранционните срокове се посочват в месеци в този документ.
  3. Гаранционните сроковете се отчитат от датата на продажба.
  4. В предоставения гаранционен срок, търговецът поемам отговорност да осигури ремонт на гаранционна стока при спазване на гаранционните условия и в срокове за изпълнение.
 1. Рекламация
  1. Условията за предявяване на рекламация са нормативно закрепените в Закона за защита на потребителите.
  2. Рекламации се предявяват писмено, он-лайн  или на място в офиса ни чрез формуляр за рекламация, или устно пред търговеца или упълномощено от него лице.
  3. Рекламация при явни дефекти се предявява при получаването на стоката, при първоначалния преглед, но не по-късно от две седмици от установяване на несъответствието с договореното.
  4. При рекламация на стока, потребителят предоставя:

- касова бележка или фактура;

- протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

- гаранционният документ, чрез данните от който се установява датата на продажба и гаранционният период

- други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 1. При приемането на стока, която е обект на рекламация, на потребителя се предоставя приемо-предавателен протокол с дата на прием, описание на стоката и посочените от потребителя недостатъци, с подпис на потребителя и на представител на Търговеца. При издаване на стоката от сервиз в приемо-предавателният протокол са отбелязани причините за констатирани недостатъци на стоката, извършените дейности или причините за отказ на гаранционно обслужване, ако има такива.
 2. Издаването на стоката от сервиз се удостоверява с подпис на потребителя върху приемо-предавателния протокол.
 3. Извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.
 4. Срокът за отстраняване на гаранционни рекламации е 30 дни от приемане на стоката.

Обхват на търговската гаранция

  1. Търговската гаранция е валидна на територията на Република България.
  2. Гаранцията за не работеща батерия, електронен дисплей и двигател е валидна само при наличието на гаранционни стикери.
  3. Гаранцията за всеки велосипед е един месец от датата на закупуването.
 1. Предявяване и удовлетворяване на гаранционна претенция
  1. Страна, която заявява гаранционни или финансови претенции, може да бъде само физическото или юридическото лице, което е закупило стоката. При купувач, който е юридическо лице, заявителят може да бъде управителят, МОЛ на фирмата или официално упълномощено лице. Намесата на лица, които не са страна по отношение на гаранционния продукт, се счита за опит за нерегламентирано въздействие, за което се уведомяват органите на реда.
  2. Гаранционните претенции се приемат в писмен вид.
 1. Продуктът се предостави цял и окомплектован.
 2. Първоначалният собственик представи продукта на Rmania Bikes, заедно с касова бележка или попълнена гаранционна карта, удостоверяваща: датата на закупуване; първоначалния собственик; гаранционните ремонти (ако е имало такива).
 3. Продуктът не е бил модифициран.

Гаранцията не покрива:

 1. Поддръжка на велосипеда (смазване, почистване, настройки);
 2. Ремонти, произлизащи от нормалното износване на велосипедните компоненти (външни гуми, спирачни накладки, верига и зъбчатки, лагери и движения, уплътнения и втулки и т.н.);
 3. Неоторизиран от Rmania Bikes монтаж;
 4. Дефекти, неизправности или повреди, които произлизат от небрежност, неправилна и/или нередовна поддръжка, преправяне, изменения, катастрофи или злоупотреба;
 5. Дефекти, неизправности или повреди, възникнали при велосипедни състезания, екстремно каране, скачане от рампи, акробатични изпълнения и други подобни рискови условия на експлоатация. В тези случаи потребителят единствен носи всички рискове от нараняване, повреди и други загуби, които може да възникнат при подобна употреба.
 6. Не работещ фар или стоп.
 7. Наличието на износвания до 40% при всички компоненти и гуми.
 8. Тунинг/увеличение на хода на амортисьори.
 9. Тунинг/увеличаване мощността при електрически велосипеди, който прави двигателя да работи извън фабричните норми на производителя.
 10. Капацитета на батериите при електрическите велоспиеди, освен в случаите когато същите дефектират изцяло.
 11. По-трудно превключване на една или няколко скорости.
 12. Козметични забележки – износвания на грипове, драскотини и ожулвания по рамката или компонентите без това да пречи на нормалното им функциониране.
 1. Гаранция и гаранционни срокове

 Гаранцията на всеки велосипед е един месец от датата на закупуването.

Гаранционни покрития:

 1. Износени спирачни апарати, които не се отварят достатъчно като така пречат на нормалното движение на колелото/тата.
 2. Изкривени спирачни дискове, спиращи нормалното въртене на колелото/тата.
 3. Липса или докрай изтъркани спирачни накладки.
 4. Не функциониране на една или няколко скорости породено от лоши настройки или проблеми с някой от командите или дерейльорите без това да е опоменато предварително в описанието на велосипеда.
 5. Големи луфтове в главините, средното движение и педали, пречещи на движението на велосипеда.
 6. Установена липса на една или няколко спици.

 

При електрически велосипеди:

 

 1. При установяване на под 30% от оригиналния капацитет на батерията или обхват при работа в най-лекият режим на елктромотора до 20 км.
 2. Не равномерна работа на електромотор, прекъсвания, спирания или други проблеми извън нормалното му функциониране.
 3. Прекъсвания при работата на дисплеите на електрическите велосипеди, премигвания или други несъответствия с нормалното им функциониране.

 

Гаранцията губи валидност:

 • При изгубена гаранционна карта/касова бележка.
 • При опит за ремонт от неоторизиран от Rmaniabikes.com сервиз.
 • При повреди, причинени от неправилна експлоатация.
 • При нарушаване на физическата цялост на изделието.
 • При химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.
 • При установена смяна на компонент.
 • При липса на гаранционни стикери при електрически велоспиеди на батеря, дисплей и електромотор.
 • Гаранционното обслужване се извършва от Rmaniabikes.com, при наличие на пълна документация и окомплектовка на велосипеда.
 • Ако в описанието на закупената стока изрично са описани и посочени дефектите или липсите на велосипеда и клиента е информиран при покупката за тях.